JUST přichází z přírody

Více o mně

S firmou JUST CS spol. s r.o. jsem se seznámila před pěti lety, v době mých poměrně vleklých a prohlubujících se zdravotních problémů.

Účinky NAHRIN produktů na sebe nenechaly dlouho čekat – v poměrně krátké době se můj zdravotní stav stabilizoval a postupně jsem se s pomocí produktů propracovávala opět k vytouženému zdraví.

Dodnes užívám doplňky stravy zaměřené na podporu celkového zdraví.

Přesvědčila jsem se , že toto je v dnešní hektické době nezbytné a nevyhnutelné.

Dále jsem se začala se zajímat i o vhodné formy pohybových aktivit propojených s relaxací a také o úpravu stravovacích návyků.

Výsledky, které jsem pocítila na sobě a rovněž i na mých nejbližších , mne natolik okouzlily, že jsem se rozhodla této oblasti plně věnovat.

Opustila jsem svoji dosavadní stavařskou profesi a jdu nyní cestou poradenství v oblasti zdraví a správné výživy za podpory „justích“ produktů, v propojení s vhodnými pohybovými a relaxačními aktivitami. Navštěvuji odborné semináře a prohlubuji si tak stále své znalosti v tomto oboru.

V této oblasti jsem poznala rovněž nemálo odborníků a přátel, od kterých neustále získávám ty nejcennější rady a zkušenosti.

Učme se od přírody. Příroda nám vše ukázala, ale my lidé chodíme po přírodě se zavřenýma očima